Vad roligt att du är intresserad av att bo hos oss!

Fyll i formuläret nedan.

Intresseanmälan gäller 3 månader om den ej förnyas via telefon eller mail.

Intresseanmälan

Personuppgifter


Sysselsättning och inkomst

Har godkänt hur Nils Skoglund AB hanterar mina personuppgifter.Nuvarande boende:

Personuppgifter

Fyll i uppgifterna för eventuell medsökande

Sysselsättning och inkomst


Uthyrningspolicy

Vi på Skoglunds ställer några grundkrav på dig som vill bli vår hyresgäst. Innan du skickar in din ansökan så behöver du läsa igenom vår uthyrningspolicy, har du inte läst den så hittar du den här.

Personuppgiftshantering


För att kunna erbjuda dig ett boende som passar dig behöver vi behandla personuppgifter om dina familjeförhållanden, anställning och ekonomi.

Informationen samlas in av oss. Det är vi (Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB, Box 260, 793 26 Leksand, orgnr 556089-6390) som är personuppgiftsansvarig

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att meddela oss. Men om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte vår behandling av dina uppgifter innan du återkallade det.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

För mer information om vår behandling av personuppgifter kan du klicka här [http://www.skoglunds.se/gdpr-fastighetsbolaget/]

Jag godkänner hur Nils Skoglund AB hanterar mina personuppgifter.

Skoglunds Fastigheter
Box 260, 793 26 Leksand
Kundtjänst: 0247-12301
E-post: boende@skoglunds.se